HOÀNG GALLERY

Các tác phẩm được đăng trên website là những sáng tác của tôi được giới thiệu tại triển lãm mỹ thuật  ” Bước ngoặt ” vào năm 2017. Mỗi tác phẩm là một nguồn cảm hứng , thể hiện tâm trạng và nội dung riêng về đề tài tình yêu quê hương đất nước, nét đẹp trong cuộc sống thường ngày.