Xóm chài

Giá bán: Liên hệ

  • Kích thước: 66 x 86 cm
  • Năm sáng tác: 2006