Tranh tĩnh vật

Giá bán: Liên hệ

  • Kích thước: 100 * 60
  • Năm sáng tác: 2008